موفقیت ها


ـ کسب رتبه برتر در شانزدهمین دوره جشنواره رازی سال 1389 توسط دکتر غلامحسین رنجبر عمرانی

ـ کسب رتبه سوم در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1386
ـ کسب رتبه برگزیده در دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت ارائه خلاصه مقالات در کنگره های داخلی کشور در سال 1387
ـ انتخاب آقای دکتر مصباح شمس عضو هیئت علمی آموزشی مرکز به عنوان پژوهشگر برتر در جشن پژوهش سال 92
ـ انتخاب خانم دکتر فروغ صاکی عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز به عنوان پژوهشگر برتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در جشن پژوهش سال 92
 
مركز تحقيقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ـ بیمارستان نمازی ـ طبقه سوم
تلفن: 6473096-0711
فكس: 6473096 - 0711
پست الکترونیک: hormone@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

برگزاری ژولنال کلاپ هفتگی بخش هر یکشنبه
آئین نامه ها و فرم ها تازه های سایت