تاریخچه

مركز تحقيقات غدد و متابولیسم پرسابقه ترین مرکز تحقیقات پزشکی جنوب کشور بوده که از سالها قبل از انقلاب فعالیت داشته ودر طول فعالیت خود زیر نظر اساتید داخلی و خارجی تحقیقات شایانی در زمینه بیماریهای غدد و متابولیسم در این مرکز صورت گرفته است . در طی دو دهه ی اخیر با جذب نیروهای توانمند و گسترش امکانات و با تلاش اعضای هیئت علمی و پژوهشگران پروژه های تحقیقاتی کاربردی و بنیادی متعددی در حیطه های مختلف بیماریهای غدد و متابولیسم طراحی و به انجام رسیده است که منجر به ارائه نتایج در مجله ها و همایشهای معتبر بین المللی و داخلی گردیده و کسب رتبه های برتر در جشنواره ها ی معتبر از جمله جشنواره رازی را به ارمغان آورده است. در حال حاضر آقای دکتر عمرانی ریاست مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم را به عهده دارند و تلاش برای گسترش فعالیتها مطابق با برنامه استراتژیک مرکز در حال انجام می باشد.
 
مركز تحقيقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ـ بیمارستان نمازی ـ طبقه سوم
تلفن: 6473096-0711
فكس: 6473096 - 0711
پست الکترونیک: hormone@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

برگزاری ژولنال کلاپ هفتگی بخش هر یکشنبه
آئین نامه ها و فرم ها تازه های سایت