کارشناسان 
پرسنل بخش پژوهش: 
مرضیه بخشایش کرم
کارشناس امور پژوهشی مرکز (پزشک عمومی) رابط وب سایت مرکز
وظایف: ارزشیابی پژوهشی سالیانه مرکز، همکاری در طرح های تحقیقاتی مرکز با اساتید و همکاری در مقالات علمی، همکاری در وب سایت مرکز
تلفن: 36473268
پست الکترونیک: dpt0452820405@sums.ac.ir
کارشناسان آزمایشگاه: 
مسعود منجذب
کارشناس مسئول مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
وظایف: اداره امور طرح های تحقیقاتی و آزمایشگاه مرکز
تلفن: 36125615
پست الکترونیک:
 
 
زهرا حسین زاده
کارشناس آزمایشگاه
وظایف: انجام آزمایش های مربوط به طرح های تحقیقاتی و بیماران بستری و سرپایی
تلفن: 36125615
پست الکترونیک: z.hosseinzadeh60@gmail.com
 
گل رخ بهمنی
کارشناس آزمایشگاه
وظایف: انجام آزمایش های مربوط به طرح های تحقیقاتی و بیماران بستری و سرپایی
تلفن: 36125615
پست الکترونیک: gbahmani@yahoo.com
 
ساناز دستغیب
کارشناس آزمایشگاه
وظایف: انجام آزمایش های مربوط به طرح های تحقیقاتی و بیماران بستری و سرپایی
تلفن: 36125615
پست الکترونیک: suny_respina@yahoo.com
 
 
پرسنل پذیرش و خونگیری: 
مرجان فدایی
تکنسین آزمایشگاه
وظایف: پذیرش و جوابدهی بیماران بستری و سرپایی
تلفن:  36125944
پست الکترونیک:
 
سارا عارفیان
بهیار
وظایف: انجام کلیه خون گیری و سرم گیری از بیماران سرپایی و بیمارانی که جهت انجام کارهای تحقیقاتی پزشکان انجام می گیرد، گرفتن قد و وزن و فشار خون بیماران
تلفن: 36125615
پست الکترونیک:
 
 
پرسنل بخش اداری: 
زهرا ژولیده پور
متصدی امور دفتری ـ رابط وب سایت مرکز
وظایف: انجام امور تایپ و تکثیر، تایپ مقالات، تایپ پروژه ها، تایپ کلیه نامه های اداری مربوط به بخش، وارد کردن کلیه اطلاعات بخش و کوهورت کوار در برنامه مخصوص مرکز، فایل و مرتب کردن تمام اطلاعات پروژه ها، وارد کردن کلیه اطلاعات در برنامه آماری، spss انجام امور تز فلوشیپ ها هماهنگی جلسات مربوط به بخش غدد با اساتید، تایپ سوالات امتحانات بلاک غدد مربوط به مقطع رزیدنتی
تلفن: 36473268 - 36125619
فاکس: 36473368
پست الکترونیک: hormone@sums.ac.ir
 
 
 
 
مركز تحقيقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ـ بیمارستان نمازی ـ طبقه سوم
تلفن: 6473096-0711
فكس: 6473096 - 0711
پست الکترونیک: hormone@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

برگزاری ژولنال کلاپ هفتگی بخش هر یکشنبه
آئین نامه ها و فرم ها تازه های سایت