اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


بازآموزی دیابت1384-12-20

بازآموزی دیابت
زمان : 13 آذر ماه 1393
مکان: هتل بزرگ شیراز
دارای امتیاز بازآموزی جهت متخصصین داخلی و فوق تخصص 
جهت اطلاعات بیشتر به سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی مراجعه فرمایید.  

 
مركز تحقيقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ـ بیمارستان نمازی ـ طبقه سوم
تلفن: 6473096-0711
فكس: 6473096 - 0711
پست الکترونیک: hormone@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

برگزاری ژولنال کلاپ هفتگی بخش هر یکشنبه
آئین نامه ها و فرم ها تازه های سایت