طرح های پژوهشی مرکز
1- بررسی تراکم استخوان در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و ارتباط آن با سطح سرمی استئوپونتین
مجری طرح: دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 92
2- تأثیرات مداخله ای متفورمین ، پیوگلیتازون و لووتیروکسین در کاهش سایز ندولهای تیروئید در بیماران با سندرم متابولیک
مجری طرح: دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 92
مجری طرح: دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 92
مجری طرح: دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 91
مجری طرح: دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 91
مجری طرح: دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 91
7- بررسی اثر اندروژن ها در دوران قبل وبعد از تولدبر سطوح پلاسمایی هورمون های تستوسترون،استرادیول،پروژسترون،هورمون رشدوهموسیستئین بر طول وقطر استخوان های هموروس وفمور در موش های صحرایی نر وماده
مجری طرح: دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 90
8- بررسی سطح آنتی بادی ضد گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز در بزرگسالان بدون علامت مبتلا به دیابت تازه تشخیص داده شده و مقایسه آن با افراد سالم در شیراز، سال 1390
مجری طرح:  دکتر پیشداد
تاریخ اجرا: 90
 
9- بررسي ميزان تراكم استخوان در پسران شهري منطقه كوار فارس در سال 89-1388
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر دباغ منش
تاریخ اجرا: 88

10- بررسي ميزان تراكم استخوان در دختران شهري منطقه كوار فارس در سال 89-1388
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر دباغ منش
تاریخ اجرا: 88
 
11- بررسی میزان تراکم استخوان و شیوع پوکی استخوان در زنان روستایی منطقه کوار فارس در سال 88-1387  
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر دباغ منش
تاریخ اجرا: 87
 
12- بررسی میزان تراکم استخوان و شیوع پوکی استخوان در مردان روستایی منطقه کوار فارس در سال 88-1387  
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر دباغ منش
تاریخ اجرا: 87
 
13- شیوع سندرم متابولیک در بالغین اکبرآباد کوار فارس در سال 87-1386    
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر دباغ منش
تاریخ اجرا: 86
 
14- همبستگی بیماریهای خود ایمنی تیروئید با گواتر اندمیک در اکبر آباد کوار ـ فارس در سال 87-1386  
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر دباغ منش
تاریخ اجرا: 87
 
15- بررسی اثر مصرف تیازولیدین دیون بر چاقی مرکزی ناشی از گلوکوکورتیکوئید در موش صحرایی
مجری طرح: دکتر سوید
تاریخ اجرا: 87
 
16- بررسی اثر تزریق داروی بوتکس (botulinum toxin) بر لیپولیز چربی زیر جلدی
مجری طرح: دکتر برهان حقیقی ـ دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 87
 
17- اثر سیکلوسپورین بر پوکی استخوان در موش صحرایی نر
مجری طرح: دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 87
 
18- مقایسه سطح C – reactive protein بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی سیستیک قبل و بعد از درمان با سیپروترون کامپاند- اسپیرنولاکتون (درمان معمول)، متفورمین یا پیوگلیتازون
مجری طرح: دکتر شمس ـ دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 87
 
19- رابطه بین حجم توده استخوانی و سطح منیزیم در سطح شهر شیراز در سال 1386
مجری طرح: دکتر دباغ منش ـ دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 86
 
20- رابطه بین حجم توده استخوانی و سطح مس در سطح شهر شیراز در سال 1386
مجری طرح: دکتر دباغ منش ـ دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 86
 
21- رابطه بین حجم توده استخوانی و سطح روی در سطح شهر شیراز در سال 1386
مجری طرح: دکتر دباغ منش ـ دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 86
 
22- بررسی کمبود ویتامین D، در بیماران MS
مجری طرح: دکتر دباغ منش ـ دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 86    
 
23- بررسی اختلالات تیروئیدی ناشی از مصرف آمیودارن و همبستگی آن با وجود Thyroid autoantibody  و سطح سرمی آمیودارن
مجری طرح: دکتر فریبا کریمی ـ دکتر شریف کاظمی
تاریخ اجرا: 86
 
24- تعیین ریسک فاکتورهای دیابت، سطح منیزیم و روی در افراد دیابتی نوع 2 در مقایسه با گروه کنترل در سال 1386 در سطح شهر شیراز
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر دباغ منش
تاریخ اجرا: 86     
 
25- تعیین ریسک فاکتورهای دیابت، سطح کلسیم و مس در افراد دیابتی در مقایسه با گروه کنترل
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر دباغ منش
تاریخ اجرا: 86      
 
26- بررسی همبستگی سطح سرمی آدیپونکتین با ابتلا و شدت بیماری عروق کرونر قلب درشهر شیراز طی سال 1386-1387 
مجری طرح: دکتر شمس ـ دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 86
 
27- مقایسه سطح هموسیستئین بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی سیستیک قبل و بعد از درمان با سیپروترون کامپاند- اسپیرنولاکتون (درمان معمول)، متفورمین یا پیوگلیتازون       
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر شمس
تاریخ اجرا: 86
 
28- بررسی میزان ارتباط سطح استئوپروتوجرین با بیماریهای عروق کرونر و دانسیته معدنی استخوان
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر دباغ منش
تاریخ اجرا: 86
 
29- بررسی سطح سرمی هورمونهای جنسی، گنادوتروپینها، هورمون های تیروئید، فولیک اسید، ویتامین B12 و هموسیستئین در بیماران مبتلا به آلزایمر (Alzheimer) مراجعه کننده به درمانگاه مطهری و مقایسه با گروه شاهد (سال 1386)
مجری طرح: دکتر فریبا کریمی ـ دکتر برهان حقیقی
تاریخ اجرا: 86 
 
30- بررسی پلی مورفیسم ژن Osteoprotegrin  در بیماران مبتلا به Osteoporosis در جنوب ایران
مجری طرح: دکتر دباغ منش ـ دکتر یاوریان
تاریخ اجرا: 86       
 
31- بررسی اثر روی خوراکی بر روی سطح هورمونهای جنسی در افراد همودیالیزی
مجری طرح: دکتر رئیس جلالی ـ دکتر روزبه
تاریخ اجرا: 85
 
32- ارتباط بین میزان تراکم استخوان و بیماری عروق کرونر
مجری طرح: دکتر دباغ منش ـ دکتر کجوری
تاریخ اجرا: 85     
 
33- بررسی مقایسه ای سطح سرمی متابولیتهای ویتامین D و فاکتورهای وابسته به آن در بیماران همودیالیزی و دیالیز صفاقی در جنوب ایران ـ شیراز
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر ثاقب
تاریخ اجرا: 85      
34- مقایسه سطح سرمی آدیپونکتین قبل و بعد از درمان با متفورمین در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر صادق الوعد
تاریخ اجرا: 85 
35- بررسی مقدار فریتین سرم در زنان دچار سندروم تخمدان پلی کیستیک
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر صادق الوعد
تاریخ اجرا: 85    
 
36- بررسی اثر کافور بر میزان هورمون و رفتارهای جنسی در موش صحرایی نر
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر جمشید زاده
تاریخ اجرا: 84    
37- بررسی اثرات مقادیر کم کلستیرامین به عنوان داروی کمکی در درمان هیپرتیروئیدیسم
مجری طرح: دکتر عمرانی 
تاریخ اجرا: 84      
38- بررسی وجود آنتی بادی های ضد H.Pylori در بیماران مبتلا به بیماریهای خود ایمنی تیروئید
مجری طرح: دکتر سوید ـ دکتر صادق الوعد
تاریخ اجرا: 84                      
39- بررسی سطح HS-CRP و تعیین رابطه آن با کم خونی در بیماران Post-Transplant rejection که روی همودیالیز قرار گرفته اند در بیمارستان نمازی و شهید فقیهی شیراز
مجری طرح: دکتر ثاقب
تاریخ اجرا: 84    
 
40- اثر سیکلوسپورین بر پوکی استخوان در موش صحرائی نر
مجری طرح: دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 84  
 
41- بررسی عوامل موثر بر شیوع گواتر در کودکان دبستانی و راهنمایی (8-14 سال) شهرستان مرودشت 10 سال بعد از یددار شدن اجباری نمک طعام
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر صادق الوعد
تاریخ اجرا: 83    
42- بررسی میزان تاثیر افزایش هموسیستئین خون مادر در دوران بارداری بر رشد و تکوین استخوان جنین در موش صحرائی
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ آقای عزیزی
تاریخ اجرا: 83     
43- بررسی میزان تراکم استخوان در بیماران دچار اختلالات خلقی تحت درمان با لیتیم و گروه شاهد در شیراز طی سال 1383
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر زمانی
تاریخ اجرا: 83   
44- بررسی ارتباط بین غلظت لپتین پلاسما و نشانه های بیوشیمیایی ساخت و ساز استخوان با میزان تراکم استخوان خانمهای یائسه
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر شمس
تاریخ اجرا: 83     
45- بررسی میزان ایجاد پوکی استخوان در بیمارانی که داروی ضد تشنج مصرف می کنند ( گروه سنی 20 تا 50 سال)
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر اشجع زاده
تاریخ اجرا: 83        
 
46- اندازه گیری هموسیستئین، اسید فولیک و ویتامین B12 در بیماران بهجت و ارتباط آن با ترمبوز عروق
مجری طرح: دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 83 
47- میزان Leptin سرم در بیماران دچار Dyspepsia در حالت ناشتا و پس از غذا
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر فرخ سرشت
تاریخ اجرا: 83      
48- تاثیر انسولین بر هموسیستئین و هموسیستئین بر انسولین
مجری طرح: دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 82
49- بررسی میزان هموسیستئین سرمی و ارتباط آن با درگیری چشمی در بیماران بهجت در استان فارس
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر افلاکی
تاریخ اجرا: 82         
50- بررسی شیوع گواتر ساده، بعد از 10 سال استفاده از نمک یددار در کودکان دبستانی و راهنمایی شهرستان مرودشت در سال 1382
مجری طرح: دکتر صادق الوعد ـ دکتر اجتهادی
تاریخ اجرا: 82               
 
51- تعیین سطح گرلین سرم در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید و پرکاری تیروئید
مجری طرح: دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 82       
52- بررسی اثر متفورمین بر سطح هورمونهای جنسی، هموسیستئین و CPR سرم بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کلینیک
مجری طرح: دکتر عمرانی ـ دکتر شمس
تاریخ اجرا: 82         
53- اندازه گیری میزان هموسیستئین پلاسما در جمعیت نرمال شیراز در سال 1381
مجری طرح: دکتر عمرانی
تاریخ اجرا: 81
 
مركز تحقيقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ـ بیمارستان نمازی ـ طبقه سوم
تلفن: 6473096-0711
فكس: 6473096 - 0711
پست الکترونیک: hormone@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

برگزاری ژولنال کلاپ هفتگی بخش هر یکشنبه
آئین نامه ها و فرم ها تازه های سایت