انواع برنامه های حضوری:
آموزش مداوم کلیه فعالیت های بعد از فارغ التحصیلی جهت حفظ و ارتقاء مهارتهای کسب شده و آموختن مهارتهای جدید علمی است. که در نهایت موجب ارتقاع کیفی و کمی ارائه خدمات بهداشتی درمانی در جامعه می گردد.
نوع اول از برنامه های آموزش مداوم ، سمینار ، کنگره، کارگاه و کنفرانس
همایش (کنگره)
گردهمایی رسمی متشکل از متخصصین و افراد با تجربه که در آن نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در موضوع علمی مشخص به صورت مقاله، سخنرانی و پوستر ارائه شده و به شکل دوره ای از 1 تا 5 سال یکبار تکرار می گردد طول مدت کنگره (3) روز یا بیشتر است، برای برگزاری هر کنگره تشکیل تعدادی کمیته تخصصی ضرورت دارد.
همایش بین المللی (کنگره بین المللی)
باحضور اساتید و پژوهشگران برجسته خارجی تشکیل می گردد (علاوه بر داشتن تعاریف همایش ملی) حداقل 20% مقالات ارائه شده در همایش بین المللی حاصل تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در سایر کشورها است.
هم اندیشی (سمینار)
اجتماعات و گردهمائی که هدف از تشکیل آن بیان تازه های علمی ، مبادله تجربیات و تجدید اطلاعات در جهت چاره جویی و حل مشکلات حرفه ای شرکت کنندگان است به صورت ارائه سخنرانی، میزگرد و جلسات پرسش و پاسخ اداره می گردد. طول مدت آن حداقل 2 روز می باشد.
فراهم آیی (کنفرانس)
نشتسها و اجتماعاتی که به منظور شور و بحث در یک زمینه خاص تشکیل می گردد و در آن افراد نقطه نظرات خود را درباره مسائل و مشکلات مهم از طریق سخنرانی، جلسات پرسش و پاسخ، میزگرد و گزارش موارد جالب (case report) مطرح می نمایند. این نشستها می تواند در طی یک روز یا به صورت جلسات دوره ای تشکیل گردد. چنانچه این جلسات بصورت ادواری تشکیل شود به آن کنفرانس های دوره ای اطلاق می شود.
هم نشست (سمپوزیوم)
به منظور آموزش مسائل علمی تخصصی و فوق تخصصی درباره موضوعی خاص به صورت سخنرانی، کارگروهی، بحث و ارائه مقاله برگزار می گردد در سمپوزیوم هر یک از سخنرانان درباره جنبه خاصی از موضوع به بحث می پردازند، مخاطبین هم نشست افراد متخصص و صاحبنظر می باشند. طول مدت سمپوزیوم معمولاً (1) روز است.
 
مركز تحقيقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز ـ بیمارستان نمازی ـ طبقه سوم
تلفن: 6473096-0711
فكس: 6473096 - 0711
پست الکترونیک: hormone@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

برگزاری ژولنال کلاپ هفتگی بخش هر یکشنبه
آئین نامه ها و فرم ها تازه های سایت